Обадете ни се: 0889 62 91 34
Последвайте ни:

Аутсорсинг

Заедно за софтуер!

В днешно време Има много причини пораждащи широкото практикуване аутсорсинг. Най-често срещаните от тях са:

• използване на външни/чужди компетенции
• трансфериране към дестинация на производствения износ на определени рискове
• спестяване на финансови средства
• повишаване на производителността и/или качеството
• освобождаване на ресурси на компанията за основните ѝ дейности

Аутсорсинг услугите на IWISHONLINE предлагат широк спектър от професионални IT компетенции. Възползвайки се от тази услуга можете бързо и динамично на променяте броя на ангажираните от вас служители, към даден проект, без да поемате излишни рискове. Екипите от софтуерни разработчици и уеб дизайнери на IWISHONLINE разполагат с необходимите опит и компетенции, за да Ви доставят стабилни и мащабируеми софтуерни решения. Гъвкавите условия, които Ви предоставя IWISHONLINE, Ви дават възможност да организирате по оптимален според Вас начин процеса на работа, за да бъде успешно изпълнена конкретната Ви задача.
Контакти

0889 62 91 34
office@iwishonline.info

Последвайте ни